Privaatsuspoliitika

Meie klientide privaatsuse hoidmine on meile väga oluline. Seepärast oleme koostanud privaatsuspoliitika, milles anname teada, kuidas me kogume, kasutame, avaldame, edastame ja säilitame isikuandmeid. Isikuandmeid töödeldes järgime Eestis kehtivaid seaduseid, sealhulgas Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärust (GDPR).

Isikuandmed on andmed, mille kaudu on võimalik tuvastada üksikisik.

 
 1. Örrekese meistrikoda (Sinka OÜ) palub kliendil edastada meile isikuandmeid juhul, kui klient soovib tellida õpituba või sooritada ostu e-poest. Isikuandmed, mida palume on:
 2.  
  • nimi,
  • telefoninumber,
  • e-posti aadress
 3. Kogutud isikuandmeid kasutame:
 4.  
  • arvete koostamiseks ja väljastamiseks,
  • kliendile õpitoa või kauba kohta info saatmiseks.
 5. Isikuandmeid on kliendil alati võimalik muuta või paluda andmete kustutamist. Selleks tuleb aadressile info@orreke.ee saata vastava sisuline e-kiri.
 6.  
 7. Jagame kogutud isikuandmeid ametiasutuste nõudel või juhtudel, kui see on vajalik kliendi tellitud teenuse osutamiseks. Andmetöötleja on isikuandmete vastutav töötleja. Tarne teostamiseks esitame kliendi poolt sisestatud andmed tarne pakkujale.
 8.  
 9. Rakendame kõiki ettevaatusabinõusid isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete töötlemiseks on ainult selleks volitatud töötajal.
 10.  
 11. Örrekese meistrikojal on õigus vajaduse korral muuta oma privaatsuspoliitika põhimõtteid. Sellest teavitame oma kliente, samuti avaldame info muudatuste kohta Örrekese veebilehel.
 12.  
 13. Kõikide küsimuste ja ettepanekute korral võtke palun ühendust aadressil info@orreke.ee. Probleemidega on võimalik pöörduda ka Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.